Ogłoszenie o przetargu Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu - Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu - Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

Ogłoszenie o przetaru;Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dla uczestników projektu. pt. Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

SIWZ; Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dla uczestników projektu. pt. Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

załącznik nr 3 formularz cenowy; Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dla uczestników projektu. pt. Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

załącznik nr 3a formularz cenowy; Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dla uczestników projektu. pt. Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

załącznik nr 3b formularz cenowy; Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dla uczestników projektu. pt. Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

załącznik nr 3c formularz cenowy; Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dla uczestników projektu. pt. Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

zmiana ogłoszenia; Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dla uczestników projektu. pt. Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

zmiana ogłoszenia 21_08_2013; Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dla uczestników projektu. pt. Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

wyniki usługi edukacyjne Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

regulamin uczestnictwa Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

wyniki sprzet 1 Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

wyniki sprzet 2 Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

wyniki sprzet 3 Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

zajęcia pozalekcyjne w I okresie roku szkolnego 2013_2014 w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

wyniki sprzet 1 Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska.w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

konkurs profilaktyka listopd 2013

konkurs profilaktyka listopd 2013

patronsos

turniej talentów

zgloszenie kandydata

wniosek kandydata

zgoda rodziców

kryteria

podreczniki

liga historyczna sp

liga historyczna pg

zakres liga historyczna pg

zakres liga historyczna sp

wyniki 1 etap sp

wyniki 1 etap pg

klasyfikacja 1 etap pg

klasyfikacja 1 etap sp

klasyfikacja 1 etap sp

siatkówka

wyniki 2 etap sp

wyniki 2 etap pg

klasyfikacja 2 etap pg

klasyfikacja 2 etap sp

klasyfikacja po dwóch etapach sp_pg

statut stowarzyszenie młodzi na start

plan pracu SU PG 5

wyniki 2 etap sp

wyniki 2 etap pg

klasyfikacja po dwóch etapach sp_pg

wyniki 2 etap sp

wyniki 2 etap pg

klasyfikacja po czterech etapach sp_pg

piłka siatkowa chłopców turniej 2015_03

wyniki 5 etap sp

wyniki 5 etap pg

prezentacja 1

prezentacja 2

prezentacja 3

prezentacja 4

prezentacja 5

wyniki 6 etap sp

wyniki 6 etap pg

klasyfikacja łączna po 6 etapach sp_pg

regulamin gry

formularz zgłoszenia

zgoda na udział

podręczniki

harmonogram i zakres BHL 2015 PG

harmonogram i zakres BHL 2015 SP

formularz BHL 2015 PG

formularz BHL 2015 SP

informacje BHL 2015 SP

informacje BHL 2015 PG

informacje BHL 2015 PG

STATUT ZSO NR 2

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2015_2016

Roczny plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w roku szkolnym 2015/2016

Harmonogram spotkań z rodzicami 2015_2016

Regulamin konkursu - krzyżówki

Wyniki II etapu pg BLH 2015

Wyniki II etapu sp BLH 2015

Wyniki III etapu pg BLH 2015

Wyniki III etapu sp BLH 2015

Zajęcia sportowe ferie

Zajęcia kół zainteresowań

karta projektu

tematy i opiekunowie projektu

informacje o projekcie projektu

strona tytułowa projektu

kryteria oceny projektu

dokumentacja projektu

logo projektu

informacja o egzaminie

wniosek o przyjęcie kandydata do gimnazjum

zgłoszenie kandydata do gimnazjum

Wyniki IV etapu pg BLH 2015

Wyniki IV etapu sp BLH 2015

Program profilaktyki szkoły

Program wychowawczy szkoły

Raport

Program profilaktyki PG5 klasa 1

Program profilaktyki PG5 klasa 2

Program profilaktyki PG5 klasa 3

Prezentacja - jeńcy włoscy

regulamin gry

formularz zgłoszenia

zgoda na udział

Wyniki pg BLH 2015

Wyniki sp BLH 2015

podręczniki klasa 3_2016